1268641933904244
top of page

NEUROPSYCHOLOGIST TATYANA SHUT 

Wonderful specialist, neuropsychologist Tatyana Shut conducts diagnostics, as well as individual and group classes.

What do they include?

1. Stretching and balancing exercises;

2. exercises for motor and motor correction;

3. breathing exercises;

4. oculomotor exercises;

5. development of cognitive abilities.

All knowledge takes place in a playful and friendly atmosphere. There are many benefits for children: children learn to feel and control their body better, master the skills of controlling their emotional state, expand their circle of perception, work out muscle clamps, and normalize their tone.

Kids and their moms just love it!
_________________________

З минулого тижня в нашому центрі розпочалися заняття з чудовим спеціалістом - нейропсихологом Tatiana Shut

Тетяна проводить діагностику, а також індивідуальні та групові зайняття. Що вони включають в себе?

1. Вправи на розтяжки та балансування;

2. вправи для рухової та моторної корекції;

3. дихальні вправи;

4. окорухові вправи;

5. розвиток когнітивних здібностей.

Всі знаняття проходять в ігровій формі та дружній атмосфері. Користі для дітей багато: діти вчаться краще відчувати та управляти своїм тілом, оволодівають навичками контроля емоційного стану, розширюють коло сприйняття, пропрацьвують м’язові зажими, нормалізують тонус.

Діти і їх мами просто в захваті!

Photo credit: Olga Volodina
 
bottom of page